Aglais Io
 
Taken 2021-08-27, at 55.15 N, -4.27 W . Linked on flickr